Vətən həsrəti

Gəmilər Vahid Çəmənli

Gəmilər Vahid ÇəmənliDostum Vahid Qaziyə həsr olunur

Sahillərdə misqal-misqal böyüyər,
Yağışlarda, dumanlarda gecələr.
Enər bir gün göy dənizin qoynuna,
Dəryalarda, ümmanlarda gecələr.

Şahə qalxan dalğalarla oynayar,
Vuran, yıxan dalğalarla oynayar,
Dağdan...