Vahid Çəmənli

Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid Çəmənli

Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid ÇəmənliSəni sevmək üçün gəldim dünyaya,

Şirinli, şoranlı dadını sevdim.

Meylimi salmadım Günəşə, Aya,

Sinəndən püskürən odunu sevdim.Gəzdim dağlarında, gəzdim düzündə,

Min bir hikmət tapdım elin sözündə…
 • Azərbaycan bayrağı
 • Vətən
 • şirin
 • şoran
 • Günəş
 • Ay
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Mən eşq atəşiyəm Vahid Çəmənli

  Mən eşq atəşiyəm Vahid Çəmənli  (Karantin günlərində yazılmış şeir)

  Mən bir od parçası,
  Sən bir ovuc su,
  Töküldün üstümə, cızdağım çıxdı.
  Olanım, qalanım bir can qorxusu,
  O da sönüb getdi, gözdağım çıxdı.

  İçi boş olanda güyüm səs edər,
  Ürək güyüm...
  Gedərsən Vahid Çəmənli

  Gedərsən Vahid Çəmənli


  Dünya bir baxımlıq şəkil kimidi,
  Sən də bircə dəfə baxıb gedərsən.
  Canını verərsən bu şux gözələ,
  Nişanə bir üzük taxıb gedərsən.

  Uyarsan sərvətə, uyarsan vara,
  Var səni gətirib çıxarar hara?
  Bir gün sərvətin də dönər azara,
  Əlini...
  Sən necə bir nursan Vahid Çəmənli

  Sən necə bir nursan Vahid Çəmənli

  Sən necə bir nursan

  Vahid Çəmənli

  Hər kəs öz yarını tapıb, qovuşdu.
  Deyəsən arada tək biz qalmışıq.
  Ömürdən çox günlər belə sovuşdu,-
  Tək-tənha orda sən,
  Burda mən yazıq

  Sən necə bir nursan, ey qəlbi şüşəm,
  Zərif şəfəqinə...
  Qalır Vahid Çəmənli

  Qalır Vahid Çəmənli

  Qalır

  Ölən insanlıqdı, öldürən insan
  Köhnə yurd yerimiz talana qalır.
  İpindən qırılıb qaçır danalar,
  Cəzası bağında qalana qalır.

  Yer yanir, göy yanır ah-vayımızdan,
  Gələn yox, gedən yox o tayımızdan...
  Hər gün min daş düşür sarayımızdan,
 • Yer
 • Göy
 • Cənub
 • Səbir kasası
 • İnsan
 • Vahid Çəmənli
 • Gözümə görün, Allah

  Gözümə görün, Allah

  Mən ölümə görə narahat deyiləm, Allahım, amma doğrudanmı, səni bu dünyada heç zaman görməyəcəm?
  ( Surdas – Hind aşığı və şairi)


  Gözümə görün, Allah
  Vahid Çəmənli

  Çoxu səni anlamır,
  Biri mən özüm, Allah!
  Qurtar mənı şübhədən,
 • Göz
 • Gözümə görün
 • sual-cavab
 • işıq-zülmət
 • işıq
 • zülmət
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Çəmənli
 • Birgünlük qonağam Vahid Çəmənli

  Birgünlük qonağam Vahid Çəmənli  Birgünlük qonağam sizin şəhərdə,
  Sabah ilk qatarla çıxıb gedəcəm.
  Bəmbəyaz gecənin təbəssümünü,
  Dəsmaltək gözümə sıxıb gedəcəm.

  Yol azıb deyəsən bu günəşli gün,
  Bir qərib yolçunun izinə düşüb.
  Mənimlə getməyə hazır əllərin
 • Vağzal
 • dəmir yolu
 • birgünlük qonaq
 • çərşənbə
 • tonqal
 • çərşənbə tonqalı
 • Vahid Çəmənli
 • Nə işin var qoruqda Vahid Çəmənli

  Nə işin var qoruqda Vahid Çəmənli  Ay səni, arıq keçi,
  Nə işin var qoruqda?
  Görmürsən, boz canavar
  Necə yatıb marıqda?

  Şar kimi şişib kefin...
  İndi alınar kəfin.
  Bu otun, bu ələfin,
  Sahibi var qıraqda.

  Belə soyuq havada,
  Başın gedər davada.
  Ətin...
  Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid Çəmənli

  Səni sevmək üçün gəldim dünyaya Vahid Çəmənli  Səni sevmək üçün gəldim dünyaya,
  Şirinli, şoranlı dadını sevdim.
  Meylimi salmadım Günəşə, Aya,
  Sinəndən püskürən odunu sevdim.

  Gəzdim dağlarında, gəzdim düzündə,
  Min bir hikmət tapdım elin sözündə...
  Ulduzlu gecəndə, al gündüzündə,
 • Azərbaycan
 • səni sevmək üçün
 • Vətən
 • Qarabağ
 • Azadlıq
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Çəmənli
 • Səni tanımayan nə bəxtəvərdi

  Səni tanımayan nə bəxtəvərdi

  Səni tanımayan nə bəxtəvərdi,
  Gözünün yaşları axıb sel olmur.
  Səsini eşitmir,
  Üzünü görmür,
  Hər gün atəşinə yanıb kül olmur.

  Dəli tək çöllərdə tənha dolaşmır,
  Dost ilə çəpləşmir,
  Yadla dalaşımır.
  Naləsi, fəryadı dağları aşmır,
 • Səni tanımayan
 • olmur
 • kül olmur
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

  Kainatın nizamı Vahid Çəmənli

  Bir dövrəni Haqq özü əvvəl böldü dörd yerə,
  Hər dörddə üç – üç olur, bəllidi bu bəşərə.
  Hər üç olan birini yenə bölüb dörd yerə...
  Çoxdan açılıb bu sirr, bilinir nə fəzl var!

  Dörd parçanın cəm adı el içində fəsildi,
  Yaz, yay, payız, qış adı...
  Vahid Çəmənli Qəzəl

  Vahid Çəmənli Qəzəl

  Bu qədər qəm çəkir aşıq, səbəbi - qəm nədiki?
  Qəm çəkən qəmbaz olar, qəmdə Əqlikəm nədiki?

  Damla-damla əriyər can gözümün yaşı ilə,
  Şəm ilə etmə qiyas, mumdan olan şəm nədiki?

  Çəkilim xəlvətə yar, ismini zikr etmək üçün,
  Mənə bir hücrə...
  Bir Fəqir yolçuyam Vahid çəmənli

  Bir Fəqir yolçuyam Vahid çəmənli

  BİR FƏQİR YOLÇUYAM

  Mən nə Haqq Rəsulu, nə də imamam,
  Nə həddim, anladam o Dürrü-Kanı?
  Necə dövr eləyir fələyin çarxı?
  Bəxş edir cahana axşamı, danı.

  Haradan haraya yol alır bəşər?
  Niyə düz azalır?
  Niyə çoxdu şər?
  Nə üçün...
  QUBADLI VAHİD ÇƏMƏNLİ

  QUBADLI VAHİD ÇƏMƏNLİ  (Dostum Mürvət Qedimoğlu Həkəri-yə həsr edirəm)

  Vahid Çəmənli

  Bu gün yığılmışıq, adını anaq,
  Halını soruşaq...
  Halın necədi?
  Gəlib, gətirən yox səndən bir xəbər,
  Cığırın, yamacın, yalın necədi?

  Ağlar gözlərimiz...
  Oğlum Valehə Vahid Çəmənli

  Oğlum Valehə Vahid Çəmənli


  Adını mən qoydum,
  Halalın olsun.
  Babanın adıdır, -
  daşı mərdana.
  El – oba içində ağ et üzünü,
  Yaşa baban kimi mərdi - mərdana.

  Dolaşıq yollardan uzaq ol, oğlum,
  Ananın gözünə çıraq ol, oğlum...
  Atana dar gündə dayaq ol, oğlum,
 • söz
 • sözün hikməti
 • söz haqqında şerlər
 • söz dünyası
 • sözün mənası
 • Vahid çəmənlinin sözü
 • Məhəbbət əfsanəsi Vahid Çəmənli

  Məhəbbət əfsanəsi Vahid Çəmənli


  Arif Məlikovun xatirəsinə


  Bir içim su idi səni unutmaq,
  Silmək ağrı verən adını belə...
  Bəs niyə unuda bilmədim səni?
  Qaladım sinəmə odunu belə.

  Budurmu, dediyin o sevda, filan,
  Qum kimi, çöp kimi gözümə dolan...
  Deyirdim, məhəbbət...
  Çəkərlər Vahid Çəmənli

  Çəkərlər Vahid Çəmənli


  Könül, qəm eləmə, bitər bu çilə,
  Yazın bir ucunu qışa çəkərlər.
  Gah yağar, gah əsər, gah da gün çıxar,
  Günəşi buludla qoşa çəkərlər.

  Gəzdim ana yurdu ev – ev, kəndbəkənd,
  Tanıdım hamını, yerindədir zənd...
  Çox sözə - söhbətə heç...
  Ey bahar küləyi Vahid Çəmənli

  Ey bahar küləyi Vahid Çəmənli

  Ey bahar küləyi...

  Ey bahar küləyi, yorğundu könlüm,
  Bir az da al məni, qoluna götür.
  Dumanlı dağları aşıb bir anda,
  Göytəpə - Çəmənli yoluna götür.

  Son qoyum sinəmdə həsrət dağına,
  Çıxım seyrangaha turş nar bağına...
  Sarı bülbül...
  Gül fəsli gələndə Vahid Çəmənli

  Gül fəsli gələndə Vahid Çəmənli


  Gül fəsli gələndə tərk etdin meyi,
  Ağlın harda idi, ay ağlı xarab?
  Xəyyam badə - badə içdi Cənnəti,
  Önündə Cəhənnəm gətirmədi tab.

  Ey huşyar, yerində olsa da ağlın,
  Daima nigaran, daima dalğın.
  Əllərin qoynunda, bənizin solğun,
  Gecələr...
  Göy göl Vahid Çəmənli

  Göy göl Vahid Çəmənli  Sənin görüşünə gəlmişəm bu gün,
  Min ilin şahidi, ay ulu Göy ğöl.
  Nə qədər sərt imiş, dolanbac imiş,
  Enişli-yoxuşlu dağ yolu, Göy ğöl.

  Buludlar sarmışdı başının üstün,
  Büllur sularından qalxırdı tüstün...
  Üzün turşumuşdu, nə...
  Gəlmişəm Vahid Çəmənli

  Gəlmişəm Vahid Çəmənli

  Gəlmişəm

  Qaxaca dönmüşəm, çiyim qalmayıb,
  Mən saz havasından bişib çıxmışam.
  Elə qovrulmuşam, cızdağım çıxıb,
  Şerin tavasından bişib çıxmışam.

  Adıi Çəfakeş

  Könlümə toxunma, havalıyam mən,
  Yanıq Kərəmidə bişib gəlmişəm.
 • Sarı güllər
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Var Vahid Çəmənli

  Var Vahid Çəmənli  Sənin dərgahına min illik yoldu,
  Min dəfə yıxılıb, durmağı da var.
  Hər tərəf daşlıqdı, tikanlı koldu,
  Hərdən kölgəliyi, irmağı da var.

  Qəhr etməm ömrümü qarda, boranda,
  Küləklər yanımda dövrə vuranda...
  Tək – tənha keçdiyim yollar...
  Düşüb Vahid Çəmənli

  Düşüb Vahid Çəmənli  Çırpıb qapıları çıxıb getmisən,
  Qaranlıq otaqda can oda düşüb.
  Gedəndə ocağı yaxıb getmisən,
  Bir ürək qalmışdı, ta o da düşüb.

  Hərdən şimşək çaxır, nurlanır otaq,
  Kölgələr oyanır olur min budaq...
  Əjdaha kimidi dediyin qınaq,
 • söz
 • sözün hikməti
 • söz haqqında şerlər
 • söz dünyası
 • sözün mənası
 • Vahid çəmənlinin sözü
 • Deyişmə 4 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə 4 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Bu deyişmə maraqlı bir fikir üzərində qurulub. Burada Vahid Çəmənli həyatda olmayan bir Vətən oğlunun ruhunu, Çingiz Kürdəmirli isə həyatda yaşayan bir həmvətənimizi təmsil çedir. Necə alınıb, oxuyanda biləcəksiniz.

  Hörmətlə:

  Vahid Çəmənli
  Çingiz Kürdəmirli
 • deyişmə
 • Yeni deyişmə
 • Deyişmə 4
 • Vahid Çəmənli
 • Çingiz Kürdəmirli
 • Gedər Vahid Çəmənli

  Gedər Vahid Çəmənli


  Əşir həzin – həzin fevral yelləri
  Az qalıb, bu çilə çıxar da gedər,
  Gül açar yenə də bağcalar, bağlar,
  Dəlisov şimşəklər çaxar da gedər.

  Nəğmələr doldurar yalı, yamacı,
  Oxuyar kəkliyi, xallı turacı.
  Gözəllər xəlvəti süzər qıyğacı,
 • Nəbati
 • Üştübün
 • Nəbatinin şerləri
 • Bakı
 • Təbriz
 • Nüvədi
 • Vahid Çəmənli
 • Hələ ürəyimdə ayaq izi var Vahid Çəmənli

  Hələ ürəyimdə ayaq izi var Vahid Çəmənli

  Hələ də qəlbimdə ayaq izi var,
  Qəlbimi yoluna sərdiklərimdən.
  Neçəsin əfv etdim, amma neçəsi
  Gizlədir gözünü gördüklərimdən.

  Can dedim, can verdim haqqın yolunda,
  Haqqına girmədim qara qulun da.
  Heyif, həyatımın dolaylarında,
  Qeyb edib, huşumdan...
  Çingiz Kürdəmirli Vahid Çəmənli Deyişmə 3

  Çingiz Kürdəmirli Vahid Çəmənli Deyişmə 3

  Çingiz Kürdəmirli
  Ürəyimdən keçəni, qoy qələmim desin yenə,
  Sizi mən tərk eləyib, qəfil görünsəm, necədi?..
  Təbimin “Format”ını dəyişdirib ayrı yönə,
  Düzlüyü, sadəliyi görk edə bilsəm, necədi?..

  Vahid Qasımov
  Ürəyindən keçəni aşıkar etdin,...
  Vahid Çəmənli Demə

  Vahid Çəmənli Demə

  Atəşinə yandı canım, ta başdan dəngəm, demə,
  Qövsi – qüzeh zərrəsiyəm, bax neçə rəngəm, demə...
  Peyman etdin, peymanına vəfalı ol dünyada,
  Aşıb daşsa səbir kasan, əlində təngəm, demə.

  Dağ başında duman olar,Bu hökmü - təbiətdi.
  Cəfa çəkdin yar yolunda,...
  Şirin şəkər Reyhana Vahid Çəmənli

  Şirin şəkər Reyhana Vahid Çəmənli

  Gözlərin babanı salıb nə hala?
  Yoxsa qan tökməyə qəsd eyləmisən.
  Sənə çox yaraşır adın, gül bala,
  Ətrinlə reyhanı süst eyləmisən.

  Hüsnünə bəzəkdir başının tacı,
  Dayanıb baxırsan ürkək, qıyğacı.
  De hardan almısan qapqara saçı?
  Toplayıb...
  Dəli Çəmənli Vahid Çəmənli

  Dəli Çəmənli Vahid Çəmənli
  Dil istyəir hey söyləyə adını,
  Sən bu kəndin adına bax, adına,
  Çəmənlidi, çəməndə bir incidi,
  Bir yol görsən düşəcəksən oduna...

  Dəliləri çöldə çapır Səməndi,
  Hamısı da şir südünü əməndi;
  Bağlarında nə bitmir ki, bu...
  Qış ola Vahid Çəmənli

  Qış ola Vahid Çəmənli

  Qış gələ...
  Çəkilib isti otağa,
  Yar ilə aranı xəlvət edəsən.
  Baxasan
  nur saçan tər yanağına,
  Tutub əllərindən ülfət edəsən...

  Çöldə həzin – həzin narın qar yağa.
  Ağ örtük sərilə bağcaya, bağa,
  Şirin gülüş qona incə dodağa,
 • Qaldı
 • söz bazarı
 • borc
 • qazanc
 • sabah
 • ömür
 • həyat
 • ağaclar
 • bəhər
 • qara
 • Vahid
 • Ağdam
 • Vahid çəmənli
 • Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli

  Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli


  Dostum, Kəlbəcər torpağının vətənpərvər oğlu Mail Adilova həsr edirəm.

  Daha o yerlərə bələd olan yox,
  Daha o yerlərə bilet satan yox...
  O yerdə yolları ot - ələf basıb,
  Dağını, düzünü naxələf basıb.

  Üfüqdən üfüqə zəmisi yoxdu,
  Kimisi...
  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Vahid Çəmənli
  Sözdən bal çəkməyə pərgarsan, şair!
  Bal da növbənövdü, şirin, acı var.
  Dərd çəkmək şairə yükdü əzəldən,
  Dərdi çəkmək üçün ana, bacı var!

  Çingiz Kürdəmirli
  Bu cəsarət sənə kimdən yoluxdu?!
  Nə olsun, bir qədər qarnın...
  Vahid Çəmənlinin söz haqqında şerləri

  Vahid Çəmənlinin söz haqqında şerləri

  Haqdan gələn söz...

  Haqdan gələn sözün çoxdu yozumu,
  Hər sirli mənanın yönü qanadı...
  Heyif, o tərg olan şux cavanlığa,
  Qırıldı gül kimi qolu - qanadı.

  Hardan götürmüşəm bu dərdi belə?
  Qapıma kim əkdi, kim dərdi belə?
  Bəlkə də səbr...
  Ürfan məclisində yerim boş qaldı Vahid Çəmənli

  Ürfan məclisində yerim boş qaldı Vahid Çəmənli

  Ürfan məclisində yerim boş qaldı.
  Dedillər səbr elə, bəlkə yaz oldu.
  Çox yazın ləzzəti damağımdadı,
  Andıqca, açıldı keyfim saz oldu.

  Bir həsrət, bir nisgil, bir də qəmli qəm,
  Yığışıb, başımda olmuşdular cəm.
  Bəs harda ləngidi dərdbilən həmdəm?
 • Qaldı
 • söz bazarı
 • borc
 • qazanc
 • sabah
 • ömür
 • həyat
 • ağaclar
 • bəhər
 • qara
 • Vahid
 • Ağdam
 • Vahid Çəmənli
 • Ağ atıma yenə minən günümdü Vahid Çəmənli

  Ağ atıma yenə minən günümdü Vahid Çəmənli

  Salma məni hər uğursuz oyuna,
  Dil quruyan, könül dinən günümdü.
  İlqarına bel bağladım, nə fayda,
  İlqarımın üzü dönən günümdü.

  Dağ döşündə qara batdı cığırlar,
  Yol azdılar tərs keçilər, sığırlar...
  Axşamıma dolu kimi yağırlar,
  Səhərimə...
  Yaz gəlir Vahid Çəmənli

  Yaz gəlir Vahid Çəmənli

  İran İslam Respublikasında Nəbati Ustadi - Pirin ziyarətinə getmək istəyirdim. Əhməd Üştübünlü mənə yazdı ki, baharda gəl. Sən demə, Üştübün dağları da mənim həsrətimi çəkirmiş. Tələsdirdi baharı. Fevralda dağlarda açan Novruzgülünə baxın...

  Dedin gözlə, bahar gəlsin
  açılsın...
  Çəkirəm Vahid Çəmənli

  Çəkirəm Vahid Çəmənli  Nə yazıq, yetişdi qışı ömrümün,
  Bu qışın nəyini nəzmə çəkirəm?
  Küləyə sovrulan naşı ömrümün,
  Suyunu çıxarıb süzmə çəkirəm.

  Dedilər, bu fani dünya beş gündü,
  Ondan cəmi üçü toydu, düyündü...
  Qalan iki günüm qəmli göründü,
 • Qış
 • nəzm
 • Külək
 • Su
 • fani
 • beş gün
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Yar gələsidi Vahid Çəmənli

  Yar gələsidi Vahid Çəmənli

  Yar gələsidi
  Torağay qonmuşdu gül budağına,
  Car çəkib deyirdi yar gələsidi.
  Mən dedim, yar demə, baharımdı de,
  Bağıma, bağcama bar gələsidi.

  Üzə nur ələndi, dodağa gülüş,
  Könlümü şad edər vallah bu görüş...
  Gəldi muştuluğa çox tanış, biliş;
 • Bahar
 • yaz
 • torağay
 • gül budağı
 • Vahid Çəmənli
 • Qarabağ
 • Olmayanda Vahid Çəmənli

  Olmayanda Vahid Çəmənli  Səpər Yer üzünə Günəş nurunu,
  Dünya əlvan geyər hərb olmayanda.
  Göz gülər, üzlərə təbəssüm qonar,
  Bəd sözdən ürəyə zərb olmayanda.

  Qönçələr açılar hər səhər çağı,
  Ətrinə qərq edər aranı dağı...
  Şeh düşər, parlayar gülün...
  Sən şirin sevənsən Vahid Çəmənli

  Sən şirin sevənsən Vahid Çəmənli

  Sən şirin sevənsən,
  bilirəm gülüm.
  Bax, indi ən şirin xatirələri,
  Büküb al - əlvan bir göy qurşağına
  Sənə göndərəcəm...
  Onda bilərsən
  Orda səndən başqa heç kim olmayıb...

  Sən lalə dərmişdin yaşıl zəmidən,
  Göylər zəhmətini elədi...
  Eşqinin oduna gizli yanıram Vahid Çəmənli

  Eşqinin oduna gizli yanıram Vahid Çəmənli

  Eşqinin oduna gizli yanıram,
  Süzülür bir damla nəm kipriyimdən.
  Bir gün vüsalına yetişə bilsəm,
  Asacaq özünü qəm kipriyimdən.

  Yoxladım, duzludu həsrətin dadı,
  Kor etdi gözləri, xar etdi adı.
  Yenə kipriyimlə götürdüm odu,
  Alışır hər gecə şəm...
  Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən,
  açmasl Vahid Çəmənlidən.

  Çingiz
  Qələmim yoluxub böylə mərəzə,
  Dostları arayır, zehnin yoxlayır.
  Sual verim bir-bir, tapın cavabın:
  -Bu dünyanı hansı qüvvə saxlayır?..

  Vahid
  Nə deyim, hikməti çoxdu...
  Nəbatisayağı 2 Vahid Çəmənli

  Nəbatisayağı 2 Vahid Çəmənli  Səba, qədəminə gül – çiçək səpim,
  Nə desən qəbuldu cananə məndən
  Soruş, niyə kəsib haqqı – salamı,
  Görəsən, nə deyib biganə məndən?

  Sən düş ayağına o gülüz yarın,
  Öp dilin, dodağın, çeşmi - xumarın.
  Söylə, gündən günə...
  Qoca baxtım Vahid Çəmənli

  Qoca baxtım Vahid Çəmənli  (Bu şer 10 ildən sonra yazılmalı idi. İndi niyə yazıldı, bilmirəm)


  Cavanlıq taxtından endirdin məni,
  Etdin müqəvvaya tay qoca baxtım.
  Bu yaşda yorğalıq yaramaz sənə,
  Çox salma aləmə hay qoca baxtım.

  Gizlədib ağrıdan əsən dizini,
 • Qocalıq
 • cavanlıq
 • qoca baxtım
 • gənclik
 • Gündüz
 • gecə
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Hayıf oldu Vahid Çəmənli

  Hayıf oldu Vahid Çəmənli

  Dərdindən üzüldüm ay dərdli yurdum,
  Güllərin saraldı, çöl hayıf oldu.
  Qoynunda min illər toy – büsat quran
  Obalar dağıldı, el hayıf oldu.

  Kimlərim qəhr oldu, kimlərim sağdı?
  İndi dağım Aran, Aranım dağdı.
  Xəzan yağışları qəlbimə yağdı.
  Qovuşdu...
  Sulutlu dostum İntiqama məktub Vahid Çəmənli

  Sulutlu dostum İntiqama məktub Vahid Çəmənli
  Xəyalımda kəndinizin havası,
  Mələhəm olar ruha, cana gəlirəm.
  Şəhər məni sıxıb, söküb ay lələ,
  Növbə çatıb indi qana, gəlirəm.

  Asanlıqla qopmaq olmur şəhərdən,
  Baş fırlanır, göz sulanır qəhərdən.
  Umsuq oldum, bu il bardan,...
  Getdi Vahid Çəmənli

  Getdi Vahid Çəmənli

  Getdi

  Dostum Mayil Adilova həsr edirəm.

  Dedim, misralardan bir çələng hörüm,
  Çiçəklər çəməndən sovuldu getdi.
  Baharmı gecikdi, qışmı ləngidi?
  Adəmmi cənnətdən qovuldu getdi?

  Üzündə təbəssüm girdi qapıdan,
  Pərişan halımı gördü...
  Qadın

  Qadın

  https://www.youtube.com/watch?v=VftF28-sH4E...
  Ömür yolu Vahid Çəmənli

  Ömür yolu Vahid Çəmənli  Vahid Çəmənli

  Umdum, bahar gələr, çiçəklər açar,
  Yarısı küləyə, yağışa getdi.
  Qalan yarısına ümid bağladım,
  O da bir qıyğacı baxışa getdi.

  Bir vədə köməyə ehtiyac oldu,
  Gözlərim tox oldu, qarnım ac oldu.
  Nə bir yardım...