Yüz il ömür

Mənə yüz il ömür arzula dostum Vahid Çəmənli

Mənə yüz il ömür arzula dostum Vahid Çəmənli

Mənə yüz il ömür arzula, dostum,
Fələk günlərimi bir – bir saymasın.
Qovuşum hər dürlü aydınlıqlara,
Göz görsün,
Qəlb vursun,
Əcəl duymasın.

Mənə yüz il ömür arzula dostum,
Keçdiyim yollara zirvədən baxım.
Çatdırım...