Yorulan qollar

Reklam
Reklam
Qalıb Vahid Çəmənli

Qalıb Vahid Çəmənli

Dünyanın qəmini yığdım üstümə,
Bölməyə nə anam, nə nənəm qalıb.
Ayaqlar yoruldu,
Qollar yoruldu,
Yorulmaq bilməyən bir çənəm qalıb.

Atəşəm, alovam – edirdim güman,
Bilməzdim bu odu söndürər zaman...
Məni oxa basdı çox qaşı kaman,
Süzgəcə...