Yorulan qollar

Qalıb Vahid Çəmənli

Qalıb Vahid Çəmənli

Dünyanın qəmini yığdım üstümə,
Bölməyə nə anam, nə nənəm qalıb.
Ayaqlar yoruldu,
Qollar yoruldu,
Yorulmaq bilməyən bir çənəm qalıb.

Atəşəm, alovam – edirdim güman,
Bilməzdim bu odu söndürər zaman...
Məni oxa basdı çox qaşı kaman,
Süzgəcə...