Zülfüqarlı

Bu dağın yamacında Vahid Çəmənli

Bu dağın yamacında Vahid Çəmənli

Kəlbəcərli dostum Mail müəllimə həsr edirəm.

Bu dağın yamacında gəl quraq bir alacıq,
Dörd yanımız gül-çiçək,
səma aydın, göy açıq.
Dizimizdə təpər də olsun dostum, azacıq,
Dolaşaq yurdumuzu
Gecə-gündüz döymadan...

Gəl, baş-başa...
Dağlar oğlu Mail dostuma Vahid Çəmənli

Dağlar oğlu Mail dostuma Vahid Çəmənli

Azərbaycan Ordusunda layiqli döyüş yolu keçən dostum Mail Adilova həsr edirəm

Kəlbəcərin igid oğlu, alqış sənə,
Qarabağda tufanlara gərdin sinə,
Ürəyində odun - közün çətin sönə,
Dağlar oğlu, dağ vüqarlı Mail dostum.

Sən döyüşdə ər igidsən, ər...