arıq keçi

Nə işin var qoruqda  Vahid Çəmənli

Nə işin var qoruqda Vahid ÇəmənliAy səni, arıq keçi,
Nə işin var qoruqda?
Görmürsən, boz canavar
Necə yatıb marıqda?

Şar kimi şişib kefin...
İndi alınar kəfin.
Bu otun, bu ələfin,
Sahibi var qıraqda.

Belə soyuq havada,
Başın gedər davada.
Ətin...