atam balası

Atam balası

Atam balasıSənsiz nələr çəkdim, hesaba gəlməz
Mənsiz darıxdınmı, atam balası?
Oğrun baxışlarla səmanı süzüb,
Yollara baxdınmı, atam balası?

Dedilər, könüldən könülə yol var.
Var da, canım, gözüm, amma dardı, dar...
Köçəndə durnalar, ələyəndə...