bənövşə

Sevimli güllər haqqında

Sevimli güllər haqqında

Qızılgül - dekorativ çiçək becərmədə gülçiçəklilər fəsiləsinin itburnu cinsinə aid mədəni bitki növlərinin qəbul olunmuş adı. Qızılgülün kök sistemi milvarıdır və torpağın 5 mdərinliyinə kimi işləyir. Çox gövdəli olmaqla, budaqlıdır. 1,5-2 mhündürlükdə koldur, yaşıl və ya qırmızı-yaşıl...
Ay mənim bənövşəm düşmüşəm bəndə Vahid Çəmənli

Ay mənim bənövşəm düşmüşəm bəndə Vahid ÇəmənliBəxtimə gecikən qonaqdı vüsal.
Bu eşq şərbətini içə bilmirəm.
Bu ülvi həsrətə dözə bilmirəm,
Neyləyim, səndən də keçə bilmirəm.

Gözlərin könlümü salıb kəməndə,
Hicrana dözməyə can hanı məndə?
Ay mənim bənövşəm, düşmüşəm...
Bənövşə Vahid Çəmənli

Bənövşə Vahid Çəmənli

M. Əsədovaya həsr olunur

Yenə bahar gəlib,
Yenə ətrini,
Səpmisən dərəyə, düzə, bənövşə.
Yaman gözləyirdim yolunu bilsən,
Qorxurdum, intizar üzə, bənövşə.

Boynunu bükmüsən, baxırsan kövrək,
Zərif ləçəyini oynadır külək,
Sən...
Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

Bir an gecikəndə bənövşə kimi,
Doqqazın ağzında bitirdin, ana.
Bir ′′ana′′ deyəndə, əvəzində sən,
Yüz dəfə ′′can′′ deyə öpürdün, ana.

Beşiyim başında qaldın yuxusuz,
Qoymadın böyüyəm hissiz, duyğusuz,
Böyüdə-böyüdə məni qayğısız,
  • bənövşə
  • doqqaz
  • beşik
  • to-düyün
  • gül-çiçək