cəhənnəm

Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

Sənin əlindədi bilirəm, qələm,
Qalan hesabımı yazdınmı barı?
Özgənin dilində mənə dərs verən,
O dörd kitabımı yazdınmı barı?

Bilmirəm, mən hara, haqq – hesab hara?
Suallar əlində qaldım avara...
Ayırdın ömrümü çox vuruqlara,
Həqiqi babımı...
 Cəhənnəmin qapısından dönən adam Vahid Çəmənli

Cəhənnəmin qapısından dönən adam Vahid Çəmənli
Telefonumda bir yazı var. Dostum Elburusdan köçürmüşəm. Elburus bacısının həyat yoldaşının başına gələnləri şəxsən özü yazıb telefonuna. O, üç gün koma vəziyyətində qalmışdı. Ətrafına toplaşan qohumları onun öləcəyini zənn edərək yas məclisinə hazırlaşırdılar....
Ölümü arzulamaq üçün 10 hədiyyə hazır et

Ölümü arzulamaq üçün 10 hədiyyə hazır et

Bir nəfər Həzrət Peyğəmbərin xidmətinə gəlir və deyir:
"Mənə icazə verərsiniz ki, ölümü arzulayım?”.
- - - Həzrət buyurur:

"Ölüm elə bir şeydir ki, ondan qaçış yoxdur, uzun bir səfərdir. Ancaq o
kəs ki, bu səfəri iradə edər, yaxşı olar ki, 10 hədiyyə hazır...
Atalar sözləri ilə həyata baxış

Atalar sözləri ilə həyata baxış

“Salam Allahın adıdır”. “Əvvəl salam, sonra kəlam”. “Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver”. “Hər saqqala salam verməzlər”. “Nanəcibə salam verərsən, deyər: — Qorxdu
məndən!”. “Qazıya salam verdim, rüşvət deyil deyə almadı”. “Salam verdim, borclu çıxdım”. “Borclu...