calaqlar

Zaman içində Vahid Çəmənli

Zaman içində Vahid ÇəmənliSandım, qapamısan köhə dəftəri,
Hələ gəzdirirsən onu içində.
Sevən unutsa da çəkdiklərini,
Saxlarmış sonacan kini içində.

İnsan övladıyıq, yanıldıq yüz yol,
Göstərən olmadı, hardadı düz yol,
İstər münəccim ol, istər şair ol,
İtirdin,...