dəsgah

Mükafatın yekəsi  Vahid Çəmənli

Mükafatın yekəsi Vahid ÇəmənliƏgər şair qələm alsa əlinə,
Demək, gəlib sazın, sözün vədəsi.
Nəğmə qoşub bir gözəlin telinə,
Bülbül kimi ötəsidir, ötəsi...

Mənim bağım nə solar, nə talanar!
Sarmaşıqlar sarı - sarı sallanar,
Yar nazlanar, gül bağını dolanar,
  • Sarı güllər
  • dəsgah
  • qırmızı güllər
  • doqqaz
  • Yar bağı
  • Vahid
  • Vahid Çəmənli
  • Ağdam
  • Qarabağ