doqqaz

Reklam
Reklam
Gəlmişəm Vahid Çəmənli

Gəlmişəm Vahid Çəmənli

Gəlmişəm

Qaxaca dönmüşəm, çiyim qalmayıb,
Mən saz havasından bişib çıxmışam.
Elə qovrulmuşam, cızdağım çıxıb,
Şerin tavasından bişib çıxmışam.

Adıi Çəfakeş

Könlümə toxunma, havalıyam mən,
Yanıq Kərəmidə bişib gəlmişəm.
 • Sarı güllər
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Mükafatın yekəsi Vahid Çəmənli

  Mükafatın yekəsi Vahid Çəmənli  Əgər şair qələm alsa əlinə,
  Demək, gəlib sazın, sözün vədəsi.
  Nəğmə qoşub bir gözəlin telinə,
  Bülbül kimi ötəsidir, ötəsi...

  Mənim bağım nə solar, nə talanar!
  Sarmaşıqlar sarı - sarı sallanar,
  Yar nazlanar, gül bağını dolanar,
 • Sarı güllər
 • dəsgah
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Məktəb illəri Vahid Çəmənli

  Məktəb illəri Vahid Çəmənli

  Məktəb illəri

  Yüyürərdim doqqaza o mehriban səsinə,
  Tökülərdi üstümə baxışının xumarı.
  Qarışıraraq səhərin süd kimi nəfəsinə,
  Birgə qanad açardıq doğma məktəbə sarı.

  Riyaziyyat dərsində gözlərinimi döyəndə,
  Biliyimə lağ edib oynadardın...
  Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

  Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

  Bir an gecikəndə bənövşə kimi,
  Doqqazın ağzında bitirdin, ana.
  Bir ′′ana′′ deyəndə, əvəzində sən,
  Yüz dəfə ′′can′′ deyə öpürdün, ana.

  Beşiyim başında qaldın yuxusuz,
  Qoymadın böyüyəm hissiz, duyğusuz,
  Böyüdə-böyüdə məni qayğısız,
 • bənövşə
 • doqqaz
 • beşik
 • to-düyün
 • gül-çiçək
 • Övladlar dönükləşəndə Vahid Çəmənli

  Övladlar dönükləşəndə Vahid Çəmənli

  Doqqazın ağzında dondum qəfildən,
  Təsəlli verərmi həmsöhbət mənə? ..
  Uğursuz yolçuya döndüm qəfildən,
  Necə yazıq gəldi bu həyət mənə...

  Üstən quş səkməyən o çal-çəpərlər,
  İndi neçə yerdən yaralanıbdır.
  Doluşub həyətə qonşu dəcəllər,
 • doqqaz
 • bağ
 • daş-divar
 • çəpər
 • günəş