gül budağı

Yar gələsidi Vahid Çəmənli

Yar gələsidi Vahid Çəmənli

Yar gələsidi
Torağay qonmuşdu gül budağına,
Car çəkib deyirdi yar gələsidi.
Mən dedim, yar demə, baharımdı de,
Bağıma, bağcama bar gələsidi.

Üzə nur ələndi, dodağa gülüş,
Könlümü şad edər vallah bu görüş...
Gəldi muştuluğa çox tanış, biliş;
  • Bahar
  • yaz
  • torağay
  • gül budağı
  • Vahid Çəmənli
  • Qarabağ