gül-çiçək

Reklam
Reklam
Zirvələrə boylanıram Vahid Çəmənli

Zirvələrə boylanıram Vahid ÇəmənliZirvələrə boylanıram,
Hər tərəfi ağ görünür.
Yamaclarda dolanıram.
Gül-çiçəkli bağ görünür.

Qaçhaqaçda keçir ilim,
Yanır əlim, yanır dilim.
Yurda həsrət qalan elim,
Sinənizdə dağ görünür.

Sözlərini uda-uda,
 • Zirvələr
 • dağlar
 • yamaclar
 • bulaqlar
 • Yurd yerləri
 • Gül-Çiçək
 • Bağlar
 • Vahid Çəmənli.
 • Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

  Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

  Bir an gecikəndə bənövşə kimi,
  Doqqazın ağzında bitirdin, ana.
  Bir ′′ana′′ deyəndə, əvəzində sən,
  Yüz dəfə ′′can′′ deyə öpürdün, ana.

  Beşiyim başında qaldın yuxusuz,
  Qoymadın böyüyəm hissiz, duyğusuz,
  Böyüdə-böyüdə məni qayğısız,
 • bənövşə
 • doqqaz
 • beşik
 • to-düyün
 • gül-çiçək