haqq-hesab günü

Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

Sənin əlindədi bilirəm, qələm,
Qalan hesabımı yazdınmı barı?
Özgənin dilində mənə dərs verən,
O dörd kitabımı yazdınmı barı?

Bilmirəm, mən hara, haqq – hesab hara?
Suallar əlində qaldım avara...
Ayırdın ömrümü çox vuruqlara,
Həqiqi babımı...