nirvanaya erme

Nirvana Nedir?

Nirvana Nedir?

Nirvana kelimesi, Sanskrit dili içerisinde dışarı anlamını ifade eden “nir” kelimesiyle; esmek ya da üflemek anlamına gelen “va” kelimesinin birleştirilip türetilmesinden meydana gelmiştir. Doğu’da yer alan dinlerde ve Doğu mistisizminde tam olarak “manevi kurtuluş” anlamında kullanılan nirvana sözcüğü,...