qara

Reklam
Reklam
Məhəbbət əfsanəsi Vahid Çəmənli

Məhəbbət əfsanəsi Vahid Çəmənli


Arif Məlikovun xatirəsinə


Bir içim su idi səni unutmaq,
Silmək ağrı verən adını belə...
Bəs niyə unuda bilmədim səni?
Qaladım sinəmə odunu belə.

Budurmu, dediyin o sevda, filan,
Qum kimi, çöp kimi gözümə dolan...
Deyirdim, məhəbbət...
Çəkərlər Vahid Çəmənli

Çəkərlər Vahid Çəmənli


Könül, qəm eləmə, bitər bu çilə,
Yazın bir ucunu qışa çəkərlər.
Gah yağar, gah əsər, gah da gün çıxar,
Günəşi buludla qoşa çəkərlər.

Gəzdim ana yurdu ev – ev, kəndbəkənd,
Tanıdım hamını, yerindədir zənd...
Çox sözə - söhbətə heç...
Gül fəsli gələndə Vahid Çəmənli

Gül fəsli gələndə Vahid Çəmənli


Gül fəsli gələndə tərk etdin meyi,
Ağlın harda idi, ay ağlı xarab?
Xəyyam badə - badə içdi Cənnəti,
Önündə Cəhənnəm gətirmədi tab.

Ey huşyar, yerində olsa da ağlın,
Daima nigaran, daima dalğın.
Əllərin qoynunda, bənizin solğun,
Gecələr...
Gəlmişəm Vahid Çəmənli

Gəlmişəm Vahid Çəmənli

Gəlmişəm

Qaxaca dönmüşəm, çiyim qalmayıb,
Mən saz havasından bişib çıxmışam.
Elə qovrulmuşam, cızdağım çıxıb,
Şerin tavasından bişib çıxmışam.

Adıi Çəfakeş

Könlümə toxunma, havalıyam mən,
Yanıq Kərəmidə bişib gəlmişəm.
 • Sarı güllər
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Var Vahid Çəmənli

  Var Vahid Çəmənli  Sənin dərgahına min illik yoldu,
  Min dəfə yıxılıb, durmağı da var.
  Hər tərəf daşlıqdı, tikanlı koldu,
  Hərdən kölgəliyi, irmağı da var.

  Qəhr etməm ömrümü qarda, boranda,
  Küləklər yanımda dövrə vuranda...
  Tək – tənha keçdiyim yollar...
  Hələ ürəyimdə ayaq izi var Vahid Çəmənli

  Hələ ürəyimdə ayaq izi var Vahid Çəmənli

  Hələ də qəlbimdə ayaq izi var,
  Qəlbimi yoluna sərdiklərimdən.
  Neçəsin əfv etdim, amma neçəsi
  Gizlədir gözünü gördüklərimdən.

  Can dedim, can verdim haqqın yolunda,
  Haqqına girmədim qara qulun da.
  Heyif, həyatımın dolaylarında,
  Qeyb edib, huşumdan...
  Qış ola Vahid Çəmənli

  Qış ola Vahid Çəmənli

  Qış gələ...
  Çəkilib isti otağa,
  Yar ilə aranı xəlvət edəsən.
  Baxasan
  nur saçan tər yanağına,
  Tutub əllərindən ülfət edəsən...

  Çöldə həzin – həzin narın qar yağa.
  Ağ örtük sərilə bağcaya, bağa,
  Şirin gülüş qona incə dodağa,
 • Qaldı
 • söz bazarı
 • borc
 • qazanc
 • sabah
 • ömür
 • həyat
 • ağaclar
 • bəhər
 • qara
 • Vahid
 • Ağdam
 • Vahid çəmənli
 • Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli

  Daha o yerlərə bilet satan yox Vahid Çəmənli


  Dostum, Kəlbəcər torpağının vətənpərvər oğlu Mail Adilova həsr edirəm.

  Daha o yerlərə bələd olan yox,
  Daha o yerlərə bilet satan yox...
  O yerdə yolları ot - ələf basıb,
  Dağını, düzünü naxələf basıb.

  Üfüqdən üfüqə zəmisi yoxdu,
  Kimisi...
  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Vahid Çəmənli
  Sözdən bal çəkməyə pərgarsan, şair!
  Bal da növbənövdü, şirin, acı var.
  Dərd çəkmək şairə yükdü əzəldən,
  Dərdi çəkmək üçün ana, bacı var!

  Çingiz Kürdəmirli
  Bu cəsarət sənə kimdən yoluxdu?!
  Nə olsun, bir qədər qarnın...
  Ürfan məclisində yerim boş qaldı Vahid Çəmənli

  Ürfan məclisində yerim boş qaldı Vahid Çəmənli

  Ürfan məclisində yerim boş qaldı.
  Dedillər səbr elə, bəlkə yaz oldu.
  Çox yazın ləzzəti damağımdadı,
  Andıqca, açıldı keyfim saz oldu.

  Bir həsrət, bir nisgil, bir də qəmli qəm,
  Yığışıb, başımda olmuşdular cəm.
  Bəs harda ləngidi dərdbilən həmdəm?
 • Qaldı
 • söz bazarı
 • borc
 • qazanc
 • sabah
 • ömür
 • həyat
 • ağaclar
 • bəhər
 • qara
 • Vahid
 • Ağdam
 • Vahid Çəmənli
 • Yar gələsidi Vahid Çəmənli

  Yar gələsidi Vahid Çəmənli

  Yar gələsidi
  Torağay qonmuşdu gül budağına,
  Car çəkib deyirdi yar gələsidi.
  Mən dedim, yar demə, baharımdı de,
  Bağıma, bağcama bar gələsidi.

  Üzə nur ələndi, dodağa gülüş,
  Könlümü şad edər vallah bu görüş...
  Gəldi muştuluğa çox tanış, biliş;
 • Bahar
 • yaz
 • torağay
 • gül budağı
 • Vahid Çəmənli
 • Qarabağ
 • Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Deyişmə Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

  Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən,
  açmasl Vahid Çəmənlidən.

  Çingiz
  Qələmim yoluxub böylə mərəzə,
  Dostları arayır, zehnin yoxlayır.
  Sual verim bir-bir, tapın cavabın:
  -Bu dünyanı hansı qüvvə saxlayır?..

  Vahid
  Nə deyim, hikməti çoxdu...
  Hayıf oldu Vahid Çəmənli

  Hayıf oldu Vahid Çəmənli

  Dərdindən üzüldüm ay dərdli yurdum,
  Güllərin saraldı, çöl hayıf oldu.
  Qoynunda min illər toy – büsat quran
  Obalar dağıldı, el hayıf oldu.

  Kimlərim qəhr oldu, kimlərim sağdı?
  İndi dağım Aran, Aranım dağdı.
  Xəzan yağışları qəlbimə yağdı.
  Qovuşdu...
  Getdi Vahid Çəmənli

  Getdi Vahid Çəmənli

  Getdi

  Dostum Mayil Adilova həsr edirəm.

  Dedim, misralardan bir çələng hörüm,
  Çiçəklər çəməndən sovuldu getdi.
  Baharmı gecikdi, qışmı ləngidi?
  Adəmmi cənnətdən qovuldu getdi?

  Üzündə təbəssüm girdi qapıdan,
  Pərişan halımı gördü...
  Qara nöqtələrdən bu üsullarla qurtulun

  Qara nöqtələrdən bu üsullarla qurtulun

  Qara nöqtələr dərinin parlaq və təmiz görünməsinin qarşısını alır. Onlardan qurtulmaq isə o qədər də çətin deyil.

  Burun üçün maska
  1 xörək qaşığı qatıq

  1 sürtgəcdən keçirilmiş limon qabığı

  1 xörək qaşığı qarğıdalı unu

  Hazırlanma...
  Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

  Bu saz məni ovudarmı Vahid Çəmənli

  Sarı Aşıq məclisinin cəfakeşləri Ədalət müəllimə və Adil müəllimə həsr edirəm.

  Toxunduqca simlərinə
  Odlanıram için – için,
  Ağlayıram Kərəm üçün,
  Abbas üçün, Sənəm üçün.
  Valeh deyir Zərnigardan,
  Babam Ayna nənəm üçün...
  Bir Ruhani döndərməsi
 • Saz
 • Sənətkar
 • aşıq
 • Xaçınçay
 • Kötəl
 • Aşıq Şəmşir
 • Aşıq Ələsgər
 • Qarabağ
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Sarı Aşıq
 • Adil Cəfakeş
 • Ədalət Bədirxanov
 • YOXUŞDAN QABAQ VAHİD ÇƏMƏNLİ

  YOXUŞDAN QABAQ VAHİD ÇƏMƏNLİ  Həyatın qaydası, nizamıdır bu,

  Dərəyə enərlər yoxuşdan qabaq.

  Üzə sığal çəkər cavanlıq çağı,

  Parlayar Günəş tək qırışdan qabaq.  Sözə diqqət verir gül də, çiçək də,

  Arı da, sərçə də, qara...
  Neçə ustadlardan dərsimi aldım Vahid Çəmənli

  Neçə ustadlardan dərsimi aldım Vahid Çəmənli

  Neçə ustadlardan dərsimi aldım,
  Dərsini bitirən adam san məni...
  Əlifdən başladım, leylidə qaldım,
  Sevda ram elədi çox asan məni.

  Qatladım kitabı qoydum bir yana,
  Dedim, nəzər salım qoca cahana,
  Baxmaqla nə səmər gələr insana?
  Qınadı, danladı çox...
  Nəbatisayağı Vahid Çəmənli

  Nəbatisayağı Vahid Çəmənli  Allah, Allah gül üstündə zərdi bu,
  Ya zərin üstündə nur danəsidir?
  Ağlımı başımdan alıb apardı.
  Başım cəhənnəmin viranəsidir

  Sərxoş tək gəzirəm dağı, aranı,
  Xəyalı coşdurur, qaynadır qanı...
  Gəzirəm İranı, Rusu, Turanı,
  Tapmıram,...
  Mükafatın yekəsi Vahid Çəmənli

  Mükafatın yekəsi Vahid Çəmənli  Əgər şair qələm alsa əlinə,
  Demək, gəlib sazın, sözün vədəsi.
  Nəğmə qoşub bir gözəlin telinə,
  Bülbül kimi ötəsidir, ötəsi...

  Mənim bağım nə solar, nə talanar!
  Sarmaşıqlar sarı - sarı sallanar,
  Yar nazlanar, gül bağını dolanar,
 • Sarı güllər
 • dəsgah
 • qırmızı güllər
 • doqqaz
 • Yar bağı
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Mənə yüz il ömür arzula dostum Vahid Çəmənli

  Mənə yüz il ömür arzula dostum Vahid Çəmənli

  Mənə yüz il ömür arzula, dostum,
  Fələk günlərimi bir – bir saymasın.
  Qovuşum hər dürlü aydınlıqlara,
  Göz görsün,
  Qəlb vursun,
  Əcəl duymasın.

  Mənə yüz il ömür arzula dostum,
  Keçdiyim yollara zirvədən baxım.
  Çatdırım...
  Fələklə nərtaxta oynama, gözəl Vahid Çəmənli

  Fələklə nərtaxta oynama, gözəl Vahid Çəmənli  Fələklə nərtaxta oynama, gözəi,
  Vaxtında beşini, şeşini atar.
  Hər bir xanəsində yüz tələsi var..
  Vallahi, adamın leşini atar.

  Sənin “dü bir” – inə atar “sə” qoşa,
  “Sə bir” - lə ümidin çırpılar daşa...
  Vurar şeş qoşayla oyunu...
  Amanat kişi Vahid Çəmənli

  Amanat kişi Vahid Çəmənli  Təzədən tanıdım mən bu yay səni,
  Oturduq səninlə bir saat, kişi.
  Uçduq ömrümüzün xoş anlarına,
  Açdıq xəyallarda qol-qanad, kişi.

  Mən cocuq, sən isə ər oğlu ərdin,
  Kolxozda çox böyük işlər görərdin.
  Dəmir köhlənlərə həyat verərdin,
 • Ağdam
 • Çəmənli
 • Dəli Çəmənli
 • Amanat
 • Amanat kişi
 • Qarabağ
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Kəhrizim müəllif Vahid Çəmənli

  Kəhrizim müəllif Vahid Çəmənli

  https://www.youtube.com/watch?v=-ZbDVMC2iHg...
  Bu səhər üzümə güldü sonbahar Vahid Çəmənli

  Bu səhər üzümə güldü sonbahar Vahid Çəmənli

  Bu səhər üzümə güldü sonbahar,
  Həzin bir təbəssüm dodağa gəldi.
  Üfüqdən boylandı qırmızı Günəş,
  Şəkili ağappaq yanağa gəldi.

  Yarpaqlar budaqda alışdı, yandı,
  Küçələr al-əlvan nura boyandı...
  Alagöz gözəllər tezdən oyandı,
  Sənəklə,...
  Payız Vahid Çəmənli

  Payız Vahid Çəmənli


  Könül, qəm eləmə payız yetişdi,
  Yaşıl yarpaqları soldurub gedər...
  Süzər gül qoxulu şirin şərbəti,
  Büllur badələrə doldurub gedər

  Tənha cığırları alar duman, çən
  İçdikcə şəbnəmi məst olar çəmən;
  Xəfif səhər mehi əsdikcə hərdən,
 • Payız
 • Payız fəsli
 • Xəzan
 • Saralan yarpaqlar
 • Üçtübün
 • Azərbaycan
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Çəmənli
 • Vahid Çəmənli
 • Köz üstündəyəm

  Köz üstündəyəm

  Başıma dünyanın dərdini yığdım,
  Axır yıxdı məni, üz üstündəyiəm.
  Yalvara-yalvara qalmışam Haqqa,
  Axşamdan səhərə diz üstündəyəm.  Qafiləm, dünyanın oyunlarından,
  Bir haray ummuram qoyunlarından…
  Günahı asılıb boyunlarından,
  Baxıram,...
  Atam balası

  Atam balası  Sənsiz nələr çəkdim, hesaba gəlməz
  Mənsiz darıxdınmı, atam balası?
  Oğrun baxışlarla səmanı süzüb,
  Yollara baxdınmı, atam balası?

  Dedilər, könüldən könülə yol var.
  Var da, canım, gözüm, amma dardı, dar...
  Köçəndə durnalar, ələyəndə...
  Çox da gileylənmə söz tükənəndə Vahid Çəmənli

  Çox da gileylənmə söz tükənəndə Vahid Çəmənli

  Dostum Sakit Məmmədova həsr edirəm.

  Çox da gileylənmə söz tükənəndə,
  Qələmdən, kağızdan ayrıl bir az da.
  Əl atıb bir işin qulpundan yapış,
  Su ver bir ağaca, bir çala qaz da...

  Demə, vaxt daralır, ömür boş gedir,
  Boş gedən bir ömür kimə xoş...
  Bilmirəm dünyanın harasındayam Vahid Çəmənli

  Bilmirəm dünyanın harasındayam Vahid Çəmənli  Ağlımı başımdan almısan gözəl,
  Bilmirəm dünyanın harasındayam.
  Canlılar içində axtarma mənı,
  Çoxdan cansızların sırasındayam.

  Elə düşmüşəm ki özüm də şərə,
  Görünmür gözümə daha yan-yörə...
  Bölüb kipriklərin məni yüz yerə,
 • Dünya
 • canlı
 • cansız
 • Sevda
 • Vədəsiz sevda
 • Vahid
 • Vahid Çəmənli
 • Ağdam
 • Qarabağ
 • Rahilənin xatirəsinə Vahid Çəmənli

  Rahilənin xatirəsinə Vahid Çəmənli

  Mən bu yazını qələmə alanda sən artıq həyatda yox idin. Ömrünün əllinci baharında min bir əzabla yaşadığın həyata əlvida demişdin. Sən getdin, səninlə birgə həyatının ən böyük faciəsi də məzara getdi.  Sənin haqqında nə deyim? Sadə bir qız idin. Çəmənlidə adı...
  Qardaş Vahid Çəmənli

  Qardaş Vahid Çəmənli

  Qardaş.

  Ağdamı 23 iyulda tərk edən qardaşım Zülfüqara həsr edirəm.


  Altmışı adladın, önündə yüzdü,
  Yüzə çatmağına nə qaldı, qardaş?
  Düşdü qismətinə ağrılı illər,
  Başını nə qədər dərd aldı, qardaş.

  Uşaqlıq çağını...
  Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

  Şahmar dedi adına Vahid Çəmənli

  Türk dünyasının gözəl şairi Şahmar Əkbərzadəyə həsr olunur.  Anam bir sonaydı, nənəm bir sona...
  (Şahmar Əkbərzadə)

  Sözləri kəlmə - kəlmə
  Elə şirin deyirdin,
  Hər sözünün önündə,
  Çiçəklər büzüşürdü.
  Ürəyimdən...
  İzin ver suyundan doyunca içim Vahid Çəmənli

  İzin ver suyundan doyunca içim Vahid Çəmənli

  Canıma illərin yanğısı düşüb,
  İzin ver, suyundan doyunca içim,
  Sərçələr yuvadan çıxana qədər,
  Dəcəl kəpənəklər duyunca içim.

  Çox uzun, çox ağir yol gəldim sənə,
  Atəşdən od tutub alışır sinə,
  Neçə parç içim ki, bu yanğım sönə?
  Nizami...
  AĞDAM HAQQINDA BALLADA VAHİD ÇƏMƏNLİ

  AĞDAM HAQQINDA BALLADA VAHİD ÇƏMƏNLİ  Xəbər alsan bu vilanın əhvalın...
  (Qasım bəy Zakir)

  Ərz eləyin məndən Zakir babama,
  Bu vilada necə qalmaqal oldu..
  Olan oldu, ölən öldü, qalan yox,
  Dağlar, düzlər qanımızdan al oldu.

  Ağdam adlı bir şəhərim talandı,
  Damı, daşı...
  Can deyənim bol idi Vahid Çəmənli

  Can deyənim bol idi Vahid Çəmənli

  Tək bir gülü axtarırdı gözlərim,
  Aman Allah, necə şirin çağ ıdi.
  Boğazıma ilişməzdi sözlərim,
  Süzülərdi, elə bil ki, yağ idi.

  Günüm, ayım necə gəlib gedərdi?
  Kim yolumu, yolağımı güdərdi?
  Səhərəcən göyləri seyr edərdim,
  Dünya mənə gül-çiçəkli...
  Mənim ana dilim Ulu Türk dilim Vahid Çəmənli

  Mənim ana dilim Ulu Türk dilim Vahid Çəmənli

  Mənim ana dilim Ulu Türk dilim

  Vahid Çəmənli

  Mənim ana dilim, Ulu Türk dilim,
  Səni gözüm, könlüm anbaan çəkir.
  Bu dildə deyənə, yazana qurban,
  Hər sözü, cümləsi şöhrət, şan çəkir.

  Bu dildə edəsən yar ilə ülfət,
  Dost ilə dəyərli,...
  Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

  Yazdınmı barı Vahid Çəmənli

  Sənin əlindədi bilirəm, qələm,
  Qalan hesabımı yazdınmı barı?
  Özgənin dilində mənə dərs verən,
  O dörd kitabımı yazdınmı barı?

  Bilmirəm, mən hara, haqq – hesab hara?
  Suallar əlində qaldım avara...
  Ayırdın ömrümü çox vuruqlara,
  Həqiqi babımı...
  Zaman içində Vahid Çəmənli

  Zaman içində Vahid Çəmənli  Sandım, qapamısan köhə dəftəri,
  Hələ gəzdirirsən onu içində.
  Sevən unutsa da çəkdiklərini,
  Saxlarmış sonacan kini içində.

  İnsan övladıyıq, yanıldıq yüz yol,
  Göstərən olmadı, hardadı düz yol,
  İstər münəccim ol, istər şair ol,
  İtirdin,...
  AĞDAM AZAD AĞDAMDI VAHİD ÇƏMƏNLİ

  AĞDAM AZAD AĞDAMDI VAHİD ÇƏMƏNLİ

  AMMA BİLİM, AĞDAM AZAD Azərbaycan ĞDAMDI

  VAHİD ÇƏMƏNLİ

  Ağdamıma həsrət qaldı gözlərim,
  Ahıl çağım, nə ağrılı zamandı.
  Ağdama yox, Quzanlıya sığındım,
  Məni düzgün anlayın haa, amandı.

  Quzanlı da öz yurdum, öz məskənim,
  Üçoğlana...
  ÜRƏYİMİ SIXAN DAĞLAR VAHİD ÇƏMƏNLİ

  ÜRƏYİMİ SIXAN DAĞLAR VAHİD ÇƏMƏNLİ


  Dərdli ananın bu şəklinə biganə qalmaq olmur. Gərək daş olasan ki, əriməyəsən. Bilmirəm, niyə, amma bu şəklə baxdıqca ürəyimdən kağıza bu sətirlər axdı.

  Vahid Çəmənli

  Ürəyimi sıxan dağlar,
  Uzağın yaxın oldumu?
  Üzü bəri baxan dağlar,
  Qoynuna...
  NƏYİNƏ GƏRƏYƏM SƏNİN AY VƏTƏN Vahid Çəmənli

  NƏYİNƏ GƏRƏYƏM SƏNİN AY VƏTƏN Vahid Çəmənli


  Şümşad göylərində şimşəklər çaxdı,
  Çağırdın, olmadım hayına yetən.
  Sən yandın, mən sənə kənardan baxdım,
  Nəyinə gərəyəm sənin ay Vətən?

  Başımın üstündə yanar bayrağın,
  Bayrağın altında millət bir çətən...
  Dünyanı tutmursa səsin,...
  Gəzərsən Vahidi bir gün çıraqla Vahid Çəmənli

  Gəzərsən Vahidi bir gün çıraqla Vahid Çəmənli

  Axı neyləmişəm ay gülüm sənə,
  Çıxırsan qarşıma qaşla-qabaqla.
  Vallahi, verirsən çox zülüm mənə,
  Keçir ömrüm, günüm kədərlə, ahla.

  Deyirəm, solmayıb hələ eşqimiz,
  Bənzəyir çiçəyə, gülə eşqimiz...
  Deyirsən, - “Olmasın belə eşqimiz,
  Şirin...
  Ramiz Bayramov Vahid Çəmənli

  Ramiz Bayramov Vahid Çəmənli  Neçə ürəklərdə yerin, yurdun var,
  Neçə ürəklərə yol alan Ramiz.
  İçində təpərin, yanar odun var,
  Adıyla, varıyla var olan Ramiz.

  Dünya çox salasa da səni oyuna,
  Zərrəcə gəlmədi xələl boyuna,
  Adına, sanına öz kök-soyuna,
  Oldun çox...
  Bu dağın yamacında Vahid Çəmənli

  Bu dağın yamacında Vahid Çəmənli

  Kəlbəcərli dostum Mail müəllimə həsr edirəm.

  Bu dağın yamacında gəl quraq bir alacıq,
  Dörd yanımız gül-çiçək,
  səma aydın, göy açıq.
  Dizimizdə təpər də olsun dostum, azacıq,
  Dolaşaq yurdumuzu
  Gecə-gündüz döymadan...

  Gəl, baş-başa...
  Aşıq Haşım Qubalı Vahid Çəmənli

  Aşıq Haşım Qubalı Vahid Çəmənli

  Kənddəki evimin eyvanındayam,
  Ürəyim narahat, özüm rahatam.
  Bir baxış, bir ülfət, bir sən çatmırsan,
  Bu rahat dünyamın gözünə qatam.
  (Aşıq Haşım Qubalı)

  Bu köhnə divarlar nələrə şahid,
  Acı xatirələr indi bal dadır.
  Aşığın...
  Murov dağı Vahid Çəmənli

  Murov dağı Vahid Çəmənli


  Murov, səndən gileyliyəm,
  Zirvələrdə qarın hanı?
  Quzeylərin sənə qalsın,
  Güneylərdə barın hanı?

  Döyəclədik nala-mıxa,
  Yurd-yuvamız çıxdı yoxa...
  Qaldıq sənə baxa-baxa,
  Heç demədin varın hanı?

  O tərəfin Göyçə eli,
  Bol-bol...
  Qaldı Vahid Çəmənli

  Qaldı Vahid Çəmənli


  Üyütdüm günləri dəyirman kimi,
  Qaldı, baş aparan çax-çaxı qaldı
  Nə umdum, ömrümə nələr yazıldı?
  Dilimdə gileyi, ah-vahı qaldı.

  Əkdiyim ağaclar vermədi bəhər,
  Üzdü boğazımı acı bir qəhər...
  Bir gün də yaşadım elə bir təhər,
  Üzun...
  Bir şerin tarixi Vahid Çəmənli

  Bir şerin tarixi Vahid Çəmənli

  1978-ci ilin iyul ayında yazılan bu şeri köhnə şer dəftərimdən tapmışam. Tapmışam deyəndə, bir az qəribə olur. Əslində, bu şer həmişə orada olub. Mən nəsə diqqət verməyib, səhifəni çevirmişəm. Bəlkə bu elə o zaman da, indi də mənim əlçatmaz, ünyetməz bir arzum olub ona görə...
  Xatirimdə...