sözün balı

Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Deyişmə 2 Vahid Çəmənli Çingiz Kürdəmirli

Vahid Çəmənli
Sözdən bal çəkməyə pərgarsan, şair!
Bal da növbənövdü, şirin, acı var.
Dərd çəkmək şairə yükdü əzəldən,
Dərdi çəkmək üçün ana, bacı var!

Çingiz Kürdəmirli
Bu cəsarət sənə kimdən yoluxdu?!
Nə olsun, bir qədər qarnın...