soy-kök

Dünyanı sevəni dünya unudur Vahid Çəmənli

Dünyanı sevəni dünya unudur Vahid Çəmənli


Nə qədər dünyaya insanlar gəlib?
Milyondan birisən Çəmənli Vahid.
Əvvəlin bəllidi el arasında,
Sonun nə olacaq, nə bəlli, Vahid?

Yurdunu, elini, obanı tanı,
Yolunda mərdanə ver şirin çanı...
Damarda kim tutar çağlayan qanı?
Çox vermə özünə...