to-düyün

Reklam
Reklam
Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

Sən məni dünyaya gətirdin ana Vahid Çəmənli

Bir an gecikəndə bənövşə kimi,
Doqqazın ağzında bitirdin, ana.
Bir ′′ana′′ deyəndə, əvəzində sən,
Yüz dəfə ′′can′′ deyə öpürdün, ana.

Beşiyim başında qaldın yuxusuz,
Qoymadın böyüyəm hissiz, duyğusuz,
Böyüdə-böyüdə məni qayğısız,
  • bənövşə
  • doqqaz
  • beşik
  • to-düyün
  • gül-çiçək